DGNB Diamant -æstetisk kvalitet i bæredygtigt byggeri

”Jeg sætter stor pris på at være fagdommer, fordi det skaber et fagligt rum, hvor vi udfordrer og udvikler hinanden. Målsætningen for det interessante domicilprojekt, vi evaluerede i går, sigter ikke kun efter en DGNB Platin certificering, men ønsker også at opnå DGNB Diamant-certifikatet for bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet," forklarer Mikkel Beedholm, der er kreativ partner i KHR Architecture.

”DGNB Diamant er en certificering, som jeg synes er særligt interessant, fordi den er med til at sætte spot på den arkitektoniske kvalitet i bæredygtigt byggeri, og dermed at bæredygtighed og den æstetisk vellykkede arkitektur sagtens kan - og i min optik bør - gå hånd i hånd.”

”Tænk på, at bygningens levetid er et altafgørende parameter for bæredygtighedsprofilen. Hvis vi bygger uden arkitektonisk kvalitet, forkorter vi samtidig bygningens forventede levetid, og det koster på både den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i bygningens livstidsperspektiv.”

Når et byggeri skal certificeres efter DGNB Diamant-ordningen, foregår det ved, at en gruppe af førende arkitekter fra Arkitektforeningen gennemfører et peer review tidligt i projektfasen ud fra parametre som funktionalitet, holdbarhed og skønhed fokuseret på både det overordnede planniveau, de indvendige rum og detaljerne i projektet. Anbefalingerne tager bygherre videre med i det færdige projekt, som kan opnå Diamant certifikatet, hvis den samlede bedømmelse er enten fremragende eller fortrinligt, som er de bedste karakterer på en 7-trinsskala.

DGNB Diamant kræver som udgangspunkt at bygningen er tilmeldt og opnår en DGNB-bæredygtighedscertificering.