Opgaven med den generiske børneinstitution var at finde frem til et bygningskoncept, som arkitektonisk og funktionelt ville kunne placeres på 3 forskellige grunde i området i og omkring Nuuk. Den generiske børneinstitution i Nuuk tager derfor udgangspunkt i et bygningsvolumen, som skal kunne passe ind i meget forskellige kontekstforhold – fra tæt by til åbent landskab.

Visionen er at skabe en bygning, der i sit formsprog taler med klipper, bakker og snelandskab, og som kan indgå som en naturlig del af et landskab – uanset hvor i byen den placeres.

Institutionens geometri fremstår som to volumener med kraftig taghældning der ”skubbes” ind i hinanden og skaber et formsprog med skrånende flader der falder naturligt ind i den grønlandske topografi. Ved mødet mellem de to volumener opstår naturligt en inspirerende rumlighed i bygningens midte, hvor fællesrummet er placeret som bygningens samlende hjerte. Med højt til loftet og udsigt til det omgivende landskab ligger fællesrummet spændt ud i hele bygningens udstrækning, og knytter de to dele sammen på en smuk og funktionel måde. Det har en høj grad af fleksibilitet og giver mulighed for mange forskellige indretninger og aktiviteter.

I de to yderpunkter af bygningen er grupperummene placeret med visuel kontakt til det omkringliggende landskab. De to fritliggende ender af bygningen danner naturligt et defineret uderum for børnegrupperne, så et mindre legeareal opstår i forlængelse af grupperummene.

Projektet er på 1.100 m2.