Sådan føler vi os hjemme - syv kendetegn

Ph.d. Carsten Schjøtt Philipsen har opstillet syv kendetegn for hjemfølelse. Afhandlingen er en undersøgelse af hjemfølelse i det moderne samfund, hvor vi i højere grad skal være ”på”, og hvor vi har umiddelbar adgang til omverdenen. Han undersøger, hvad det vil sige at føle sig hjemme, samt hvordan denne følelse etableres. De syv kendetegn kan i høj grad være med til at skabe opmærksomhed omkring, hvordan vi kan skabe arkitektur, der tager udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge arealerne.

De syv kendetegn lyder:

  • Fravær af stress
  • Reduceret opmærksomhed
  • Kontrol over nære omgivelser
  • Frihed fra andres regler
  • Anerkendelse af ens tilstedeværelse
  • Mulighed for at trække sig tilbage
  • Brug af personlige ting

Det er væsentligt at forstå at listen ikke fungerer som en afkrydsningsliste, men en måde at organisere pointer i forbindelse med hjemfølelse. De syv hænger sammen på kryds og tværs, og nogle forudsætter nærmest andre. Der findes ikke et hierarki, men de syv må være til stede i større eller mindre grad for at opnå følelsen af hjem. Forskningen er baseret på kvalitative observationer og interviews med mennesker fra forskellige samfundsgrupper, og skal bidrage til at få indsigt i ”den normale” og ”den ekstreme” oplevelse af at bo. Philipsen undersøger med andre ord, hvad det vil sige at føle sig hjemme i det moderne samfund.

Afhandlingen opstiller således nogle spændende perspektiver på hvordan vi er blevet mere rodløse eller fremmedgjorte overfor den sociale verden, vi lever i. Globaliseringen har betydning for vores stedstilknytning og følelsen af hjemme. Derudover bliver rummet komprimeret fordi afstande mister deres betydning, da det er blevet nemt at transportere sig rundt fysisk og virtuelt.