2 Fiberinstallation: (MEDIUM)

Erhvervsph.d-afhandlingen med titlen ‘RUM - De fiberforstærkede polymere kompositter i arkitektonisk kontekst’ introducerer bygningskunsten form-ledt af et avanceret komposit med fokus på relationen mellem rum, materiale og lys. Gennem et eksperimenterende studie i forskellige skalatrin undersøger afhandlingen FRP’s (Fibre Reinforced Polymers) integration i bygningskunsten som en særlig materialegeometri med fokus på den interne komposition mellem komposittens to materialebestanddele: Fibertråd (armering) og matrix (masse). 

Formålet er at søge nye måder at komponere fibergeometriens tektoniske principper med tekstil, flydende og form-ledt egenskab i frembringelsen af en translucent materialelogik til det arkitektoniske rum, element og samling. Afhandlingen er udført som et kunstnerisk udviklingsarbejde mellem tre partnere - ‘KHR Architecture’ (praksis), ‘Fiberline’ (industri) og ‘Det Kongelige Akademi - IBT - Instituttet for Bygningskunst og Teknologi’ (forskning). Endeligt er afhandlingen blevet til med støtte fra Innovationsfonden, Realdania og Frits Schlegel legat. 

                                          

                                          

                                          

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Udforsk

Visionen for Kregmehusene er at skabe et særligt sted, der appellerer til mangfoldighed og fællesskab. Et sted, hvor...

Dolomithusene blander det bedste fra rækkehuse, lejligheder og villahuse for at opnå en højere bebyggelsesprocent med en samtidig...

Det tyske ejendomsinvestor Quadoro har købt Køge Business Park på vegne af den bæredygtighedsfokuserede fond, Quadoro Sustainable Real...