2 Fiberinstallation: (MEDIUM)

Erhvervsph.d-afhandlingen med titlen ‘RUM - De fiberforstærkede polymere kompositter i arkitektonisk kontekst’ introducerer bygningskunsten form-ledt af et avanceret komposit med fokus på relationen mellem rum, materiale og lys. Gennem et eksperimenterende studie i forskellige skalatrin undersøger afhandlingen FRP’s (Fibre Reinforced Polymers) integration i bygningskunsten som en særlig materialegeometri med fokus på den interne komposition mellem komposittens to materialebestanddele: Fibertråd (armering) og matrix (masse). 

Formålet er at søge nye måder at komponere fibergeometriens tektoniske principper med tekstil, flydende og form-ledt egenskab i frembringelsen af en translucent materialelogik til det arkitektoniske rum, element og samling. Afhandlingen er udført som et kunstnerisk udviklingsarbejde mellem tre partnere - ‘KHR Architecture’ (praksis), ‘Fiberline’ (industri) og ‘Det Kongelige Akademi - IBT - Instituttet for Bygningskunst og Teknologi’ (forskning). Endeligt er afhandlingen blevet til med støtte fra Innovationsfonden, Realdania og Frits Schlegel legat. 

                                          

                                          

                                          

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Udforsk

En gennemgribende ombygning af lufthavnens transithal med stor respekt for Vilhelm Lauritzens oprindelige indretning fra 1960.

Den nye Porsgrunn svømme- og idrætsarena er udviklet som et led i Porsgrunns Kommunes bestræbelser på at forbedre...

Arkitekturen i AdO Arena og Amalie Skram Videregående Skole i Bergen samler skole og svømmehal i en stor,...