Bestyrelsen i Plastindustriens kompositsektion begrunder bl.a. udvælgelsen med:”Projektet har undersøgt fiberforstærkede polymere kompositters integration som materiale i bygningskunsten og har søgt at finde nye måder, hvorved høj teknologisk- og materialemæssig innovation kan bruges til at skabe ny arkitektur af høj kvalitet og rumlig æstetisk værdi.

Med afsæt i et arkitektonisk studie af fiberforstærket plasts særlige materielle egenskaber (konstruktiv styrke, formfrihed og varmeisolering) samt arkitektoniske kvaliteter (translucens, farve og overflade) har projektet undersøgt, hvordan fiberforstærket plast kan bruges til udformningen af aktive flader.”

”Projektet har også vist de tekstile principper som materialet indebærer. Fiberarmering af fiberforstærket plast involverer en gennemtænkning af de fiberretninger og underliggende sammenhænge, som fiberforstærkningen kan samles i.””Projektet har vist anvendelsen af fiberforstærkede polymere kompositter er relevante i nutidigt byggeri og kan lede til nye innovative og socialt bæredygtige løsninger af høj arkitektonisk værdi.”

Læs mere på Platindustriens hjemmeside og i Arkitekten 09 på side 46-49, september vol. 18,  hvor Vicki Thake beskriver de mange spændende undersøgelser og eksperimenter i hvordan vi kan designe et materiale med digital kontrol til produktion.