De nye sengestuer på ”Ny Retspsykiatri Sct. Hans” er under udvikling. En mock-up af sengestuen er ved at blive bygget så rumligheder, materialer og aptering kan afprøves 1:1. Under udviklingen af de 126 sengestuer arbejder vi med at skabe hjemlige elementer der bidrager til at mindske institutionaliseringen af patienterne. Hovedgrebet ved sengestuen er et træmøbel som giver plads til patientens ejendele i form af et indbygget skab, hylder og et bord. Træet skaber en varm og rar stemning i rummet som bidrager til en følelse af hjemlighed. Yderligere arbejdes der med at give patienten mulighed for differentieret lyssætninger der på den måde skaber forskelige situationer og stemninger.Vindueskarmen er blevet til en siddeniche, et personligt rum hvor patient kan læse, nyde udsigten eller blot slappe af. Funktionerne er samlet i ét stort møbel som en integreret del af rummet. Dette giver rummet en ro der efterlader plads til at patienten selv kan indtage og personliggøre rummet. HovedgrebProjektet består af fire sengeenheder, ude og indendørs fællesaktiviteter samt et ankomsthus med personale og besøgsfaciliteter.

Boligerne

Hver sengeenhed er udformet som en klynge omkring tre større gårdrum. Ankomstbygningen er placeret i forlængelse af aksen Tofteparken, i det eksisterende Sct. Hans Øst og fungerer som bebyggelsens visuelle port. Bebyggelsen danner i sig selv perimeteren omkring anlægget. Hele bebyggelsen bindes sammen af en indre havegang med fællesfunktioner tilknyttet. Centralt ligger den store og oplevelsesrige aktivitetspark hvorfra der overalt, grundet bebyggelsens disponering på grunden og det faldende terræn, er udsyn over parken, udendørs aktivitetstorve og landskabet, men aldrig direkte ind til en bolig. Boligerne er altid placeret med udsyn over landskabet og aldrig med indbliksgener mellem to boliger. Et gennemgående parameter for plandisponeringen er fokus på personalets og patienternes arbejdsgange, velvære og sikkerhed.Projektet arbejder bevidst med den helende arkitektur, betydningen af lys, luft og natur. Der er således overalt i bebyggelsen udsyn over det fantastiske landskab eller grønne haverum. Man bevæger sig altid fra udblik til udblik.