KHR-DNA-DAG 2018

20.11.2018

KHR havde den 16. november en spændende, sjov og udfordrende DNA-dag, med højt humør. Dagen indledtes med alsidige faglige oplæg som inspiration til den efterfølgende workshop. 
Vi vælger at prioritere en dag med vores medarbejdere for at:

  • At styrke fælles referenceramme og de arkitektoniske grundværdier på tegnestuen
  • At styrke vores sammenhold på tegnestuen på tværs af projektgrupper og fag
  • At styrke den arkitektoniske profil så den bedst forløses i vores projekter

Fremlæggelserne i plenum udviklede sig til diskussioner på højt fagligt niveau, der har sat tanker og eftertanker i gang om vores fælles DNA.