Som totalrådgiver for Ny Retspsykiatri Sct. Hans glæder det KHR Architecture at interessen for de16 fag­entrepriser har været stor. 127 firmaer har ansøgt og 73 er valgt til at gå videre i forløbet.
Tilbudsfristen på fagentrepriserne er sat til den 27. september, og kontrakter med de vindende entreprenører ventes indgået primo 2018 - med forventet byggestart i foråret 2018 og indflytning i sommeren 2021. Ny Retspsykiatri Sct. Hans er et 20.700 m² stort nybyggeri, som skal rumme 126 patientstuer fordelt på fire sengeafdelinger foruden blandt andet ankomsthus, personalefaciliteter og motionsfaciliteter.Se vores bygherres tre små film om henholdsvis byggeprojektet, byggeprocessen og 3D bygningsmodellen her