Kregmehusene med grønne uderum - private og for fællesskabet
Kregmehusene opført i den delegerede bygherremodel

Fagkyndige præsentationer satte gang i vidensdeling

Oven på en velkomst af KHR’s direktør Lars Kragh, overtog Veronica Petersen fra NT Advokater gulvet. Gennem mere end 20 år i branchen har Veronica oparbejdet stor erfaring med juridisk at tilrettelægge byggeprojekter i en delegeret bygherremodel. Der herskede da heller ikke tvivl om Veronicas solide indsigt, da hun præsenterede og formidlede det juridiske grundlag, samt hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i den delegerede model.

Veronicas præsentation tog blandt andet afsæt i typiske misforståelser, som hun møder i sit arbejde med netop projekter løst i en delegeret bygherremodel, og det lagde an til gode spørgsmål og undren, som blev samlet op i faglige og relevante diskussioner.

Designdirektør Torben Juul fra KHR sluttede mødet af med at præsentere et aktuelt KHR-projekt fra Kregme, hvor modellen bliver brugt i praksis.

Torben Juul præsenterer projektet 'Kregmehusene', som er udviklet ved brug af den delegerede bygherremodel

Hvor kommer den delegerede bygherremodel fra?

Den delegerede bygherre model opstod som en løsning på tidligere udfordringer i forbindelse med opdelte byer og ghettodannelse. På trods af et stigende ønske om flere blandede byggerier, stødte bygherrer ofte på udfordringer såsom klausuler om tillægskøbesum ved videresalg i ubebygget stand, forbud mod køb af nøglefærdigt byggeri og regler om konkurrenceudsættelse.

Løsningen på disse udfordringer blev derfor den delegerede bygherremodel, der i første omgang var uden lovhjemmel. Herved påtog en (total)entreprenør sig at opføre både sit eget og boligorganisationens byggeri som ‘delegeret bygherre’. I 2014 blev modellen accepteret i praksis, og i 2020 blev den kodificeret ved indførslen af almenboliglovens §116, hvor den blev omtalt som ‘samarbejdet mellem almen og privat part’.

Veronica Petersen præsenterer aftalegrundlag for den delegerede bygherremodel

Hvornår anvendes den delegerede bygherremodel?

Den delegerede bygherremodel benyttes traditionelt ved opførelse af integreret byggeri – typisk ejerlejligheder. Den kan dog også anvendes, hvis der er andre grunde til, at byggeriet skal opføres i samarbejdet med privat part. Det kan eksempelvis være ved små byggepladser, et særligt byggekoncept, eller hvis det er et krav fra grundsælger.

Kregmehusene boligbebyggelse
Kregmehusene boligbebyggelse

Er I interesseret i rådgivning om den delegerede bygherremodel?

Hos KHR har vi god erfaring med at anvende den delegerede bygherremodel i praksis. Modellen er blandt andet blevet anvendt i udarbejdelsen af Kregmehusene, som er et projekt, der kombinerer almene og private boliger omkring grønne gårdmiljøer, så der skabes fællesskab og sikres mangfoldighed.

Hvis I har behov for at drøfte et boligprojekt og måske overvejer en delegeret bygherremodel, er I velkomne til at kontakte Torben Juul via mail eller telefon for muligheder og nærmere information.