KHR har en lang historik af arbejde indenfor innovation og forskning i arkitektur og bygningskunst. Dette formaliseres med etableringen af Atelier-KHR som ledes af partner professor Jan Søndergaard i samarbejde med den nyansatte Kjell Yngve Petersen. De skal, sammen med PHD-studenter og andre forskere, fortsat udvikle nye materialer og processer der kan drive vores faglighed i fremtiden. KHR have a long history of innovation and research in architectural and artistic practice and are now formalizing this with the establishment of ‘Atelier KHR’, led by Partner professor Jan Søndergaard in conjunction with the newly appointed Kjell Yngve Petersen. They will work together with PHD students and other researchers in continuing to develop new materials and methods that can drive our profession in the future.