Den 4. juni var tegnestuen på byggepladsbesøg på vores igangværende byggeri af den Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

Projektet er tegnet i samarbejde med Rubow arkitekter fra 2012 - 2018 og tager sit udspring i byggegrundens landskabelige kvaliteter.

Den Ny Retspsykiatri har en tæt behandlingsmæssig sammenhæng med naturen og etableres netop derfor som et lavt byggeri, der lægger sig naturligt ind i landskabet, så de store træk bevares.

Det 25.000 m2 store byggeri forventes færdigt medio 2020.