Maskinfabrikken Atlas i Arkitekten - interiør

Nye standarder for dansk arkitektur 

I 1946 grundlagde Gunner Krohn og Eigil Hartvig Rasmussen KHR Architecture. Allerede fra begyndelsen af 60erne var KHR blandt de frontløbere, som indså, at der var behov for fornyelse og nytænkning af dansk arkitektur. Med inspiration fra internationale strømninger koblet med et regionalt fokus, resulterede det i talrige markante erhvervsbyggerier, herunder Atlas’ daværende hovedsæde i vestegnen af København.

I de efterfølgende år stod KHR bag en lang række store offentlige og private byggerier i ind- og udland. Kronen på værket var Odense Universitet i 1971, hvis strukturelle udtryk og detaljeringsgrad satte nye standarder for tidens arkitektur. I slutningen af 70erne og i starten af 80erne videreudviklede KHR sine kompetencer indenfor kulturelle bygningsanlæg med sportsanlæg, svømmehaller og rådhuse.

Danske-Pavillon-Sevilla-Stairs

Arkitektur i både ind- og udland

Ved overgangen til 90erne fik KHR for alvor international opmærksomhed og anerkendelse, da tegnestuen med Jan Søndergaard som hovedarkitekt vandt konkurrencen om at opføre den danske pavillon ved verdensudstillingen i Sevilla.

Projektet markerede sig ved at sidestille et kunstnerisk udtryk med innovativ brug af nye materialer og satte samtidig fokus på bæredygtighed ved at minimere ressourceforbruget i materialeproduktion og fragt.

I Danmark fik KHR i 90erne en fremtrædende rolle i udbygningen af Københavns Lufthavn. En opgave, der udvidede tegnestuens kompetencer inden for infrastrukturelle opgaver og førte til projekteringen af både Arlanda Lufthavn i Stockholm og Billund Lufthavn samt udformningen af forskellige infrastrukturelle anlæg i Danmark og udlandet.

 

P&S-Huvudsæde-Facade-Water(format3.2)

Stigende fokus på kontekstuel arkitektonisk helhed

Fælles for 90ernes projekter var en stigende fokus på den kontekstuelle arkitektoniske helhed. En arkitektonisk beskuermodel, der tager sit udspring i det arkitektoniske rum som idé set igennem en social-, kulturel-, tektonisk- og teknologisk optik.

KHR stod bag flere opsigtsvækkende byggerier som Pihl og Søns hovedkvarter, der var den første administrationsbygning med naturlig ventilation, og B&O's domicil i Struer, der blev en foregangsbygning med sin hybrid-ventilation. På Island blev Ístaks hovedsæde et unikt byggeri med en kombination af modellerne i en sommer- og vinterudformning.

Derudover indgik KHR i flere projekter i Sverige, herunder renovering af bolighøjhuset Lorensborg, og i Nuuk blev byggeriet af Naturinstituttet påbegyndt, der den dag i dag står smukt i samklang med det grønlandske landskab.

Københavns Metro tog

Kompetenceudvikling i flere sektorer

Med indgangen til årtusindskiftet kulminerede tegnestuens mangeårige opbyggede kompetencer indenfor de infrastrukturelle bygningsanlæg med opførelsen af Københavns Metro og indvielsen af Arlanda Lufthavn. Der blev igen sat fokus på undervisningssektoren med nye bygninger til Københavns Universitet på Amager (KUA) og nogle år senere med Biocenter i Universitetsparken på Nørrebro.

Indenfor de seneste år har tegnestuen fortsat udviklet sine kompetencer inden for både skole- og kultursektoren. I Danmark har KHR indgået samarbejder inden for undervisningssektoren med OPP-projekterne (Offentligt Privat Partnerskab) Vildbjerg Skole ved Herning og Ørstedskolen på Langeland, men også I udlandet har KHR sat sit præg med skoler i både Nuuk og Berlin.

KHR har også fået nye store opgaver indenfor sundhedssektoren. I Bergen projekterer vi en stor udvidelse af Haukeland Universitetshospital i form af et nyt Børnehospital, der sætter nye standarder for børns behandling i fremtiden, og i Danmark står KHR bag Sct. Hans Retspsykiatri med et intensivt fokus på at skabe helende arkitektur med afsæt i nyeste viden på området.

Nuuk skole visualisering

En fremtid med høje ambitioner, indlevelse og modet til at forandre

I dag står tegnestuen for unik arkitektur med fokus på nytænkning, faglige kompetencer og kunstnerisk udviklingsarbejde. Projekter i både ind- og udland, privat såvel som offentligt, står som beviser for, at KHR er en tegnestue, der har modet og viljen til konstant at angribe arkitekturen fra nye vinkler. For selv med mere end 70 år i branchen ser KHR potentialet og nødvendigheden i altid at udvikle arkitekturen, både metodisk, materielt og designmæssigt.   

I fremtiden stiller KHR endnu mere skarpt på både de internationale nærmarkeder og forskellige segmenter med kunder inden for både den offentlige og private sektor. Samtidig vil vi i stigende grad fungere som bygherrerådgivere for vores kunder. 

Med en ledelse, der støtter op om en solid arkitektonisk integritet og kreativ udvikling af projekterne, fortsætter KHR med at nytænke byggeriet i samspil med brugere, kontekst og bygherre.   

KHR Architecture AS er medlem af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK).