Vinge S-togsstation og ny bydel

Kategori
Boliger
Infrastruktur
Bygherre
Frederikssund Kommune
Land
Danmark
By
Vinge
År
2014
Areal
30 000 m2
Awards
2. præmie
Partnere
BIG
Ydelse
Skitsering

Stationen skal sætte scenen såvel i overført betydning som hel konkret. Stationen skal fremstå som ikonet der indtager første akt. Stationen skal qua sin gestaltning optræde som metaforen, der udfolder de ambitiøse forventninger til den store idé for parallelt hermed i næste akt at løse de pragmatiske og fysiske bindinger programmet tillægger stationen som trafikalt knudepunkt og fysisk udveksler for en hel ny by. Vinge Station er som sådan tildelt hovedrollen i visionen om en Ny Vinge By. En rolle der overlades Stationen at spille så karakterfuldt at resonansen opleves stærkt dragende af såvel den tilfældige rejsende og den fastboende.

Forståelsen af og indlevelsen i de naturskabte elementer skal her sammenstilles med byens sociale liv til en samlet karakteristik i og omkring stationen. Stationen der iscenesætter fortællingerne om landskabet – Stationen og landskabet der tilsammen skaber det nye univers for den fremtidige by – den fremtidige by der opleves gennem en universel sammenstilling af en Station, et Landskab og en By.

Den livgivende natur i Vinge skaber forudsætninger i udformningen af det centrale landskabelige byrum i og omkring Vinge Station. Varierende mængder af overfladevand fra den omkringliggende by former den nye sø der efterfølgende skaber de fysiske og visuelle sammenhænge imellem stationen, byens rum og de store vandområder i nord. Skranten former et naturligt socialt mødested med fysiske og visuelle forbindelse imellem stationen og det omkringliggende landskab i syd.

Intentionerne skaber sammenstillinger imellem by, bosætning, landskab og natur hvilket inspirer videre til udformningerne af de nye multifunktionelle bydele. Bydelene omkring Vinge Station har en større bymæssig koncentration hvorfor vi har taget afsæt i skalatrin to der forbinder boligområderne i deltaområdet. I lighed med stationen skal de nye bydele udveksle med landskabet for at skabe fysiske og sociale rammer om en dagligdag.