Vestforbrænding

Kategori
Erhverv
Bygherre
Vestforbrænding
Land
Danmark
By
Glostrup
År
2001-2004
Areal
1 825 m2
Anlægssum
35 mio. kr.

Første etape i helhedsplanen omfatter etablering af forbrugertjeneste og nyt konferencerum samt personalekantine, nye adgangs- og parkeringsforhold – og ny reception.

På sporet af en helhed

Projekt til I/S Vestforbrænding har sin baggrund i bestyrelsens ønsker om en helhedsplan, der sikrer at de forskellige bygningsanlæg optræder som en helhed. Nærværende projekt er første etape i denne helhedsplan og omfatter etablering af forbrugertjeneste til almen information og uddannelse af en lang række forskellige affaldsforbrugere samt nyt konferencerum og personalekantine, nye adgangs- og parkeringsforhold og ny reception. Det ledende motiv for såvel arkitektur som funktioner er at samle de mange forskelligartede funktioner i en harmonisk udbygning af den eksisterende markante administrationsbygning af beton samt signalere åbenhed i en nutidig arkitektonisk ramme.