SUND - Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet

Kategori
Sundhed
Undervisning
Bygherre
Bygningsstyrelsen
Land
Danmark
By
Odense
År
2012 -
Areal
50 000 m2
Anlægssum
1,2 mia d.kr.
Ydelse
Projektering af arkitektarbejder samt fagtilsyn med byggeri

Udbygningen af SDU med SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog. En bred bygningskrop placeres i forlængelse af OU41og i niveau med SDUs stueniveau, der svarer til Niveau 2 i udbygningen. Bygningen kommer ved dette greb til at ”svæve” en etage over terræn, hvilket giver mulighed for en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen og i øvrigt tillader uhindret passage under bygningen i hele dens udstrækning. Dette giver plads på terræn til aktiviteter, der underbygger active living, til glæde for studerende og forskere, ligesom en overdækket cykel- og bilparkering placeres her.

SUND er overordnet udlagt i tre spor, nord-syd. Mod vest placeres institutternes ”våde” laboratorier, i midten institutternes ”tørre” kontorarealer og mod øst et afvekslende gangforløb med undervisningsrum og pause- og opholdsarealer, der har en bredde så det kan rumme det humane flow i Videns-aksen. SUND’s laboratorier knytter sig direkte på OUH’s laboratorier mod syd.

Man vil kunne gå i en oplevelsesrig og social sammenhæng mellem undervisningslokaler, pause­arealer, mødesteder og studiezoner fra nord til syd i Videns-aksen, og undervejs får man varierende kig til landskabet udenfor.

Herudover har SUND en vigtig indgang i Koblings­zonen med direkte adgang fra letbanestop over en større pladsdannelse.