Orange Center

Kategori
Erhverv
Bygherre
Orange
Land
Danmark
By
København
År
2000-2003
Areal
12 600 m2
Anlægssum
ca. 200 mio. kr.

Nyt center til telemobil-firmaet Orange fordrer gennemsigtighed med sine store glasfacader og et centralt placeret panoptisk rum.

 

Arbejdspladser i åbne landskaber

Bygningen er i fem etager og en P-kælder. Huset er disponeret med arbejdspladser i åbne “landskaber” mod nord og møderum og stille-arbejdspladser mod syd. I midten af huset forsyner et markant ovenlys bygningen med et varieret dagslys ned gennem etagerne. Stueetagen og 1. sal. påtænkes indrettet til lager, postfunktion og Server-Camp. 2. sal er indrettet med kantine og køkken. Kantinen er disponeret som et åbent areal med mulighed for adskillelse af et multianvendeligt område. Facaderne er glasfacader forsynet med solafskærmning.

 

Det panoptiske rum

Bygningens interiør er udført med stor transparens. Nordfacaden er udformet som en stor glasfacade samt ved at benytte glasskillevægge mod byggeriets centrale panoptiske rum. På denne måde bliver udsigtsforholdene udnyttet optimalt, og bygningens indre miljø fremstår oplevelsesrigt og inspirerende. Det panoptiske rum udvides til at indeholde hovedindgang og receptionsområde. På dette centrale sted, der tegner alle besøgendes umiddelbare møde med bygningen, opleves en enorm rumlighed og der er adgang til alle husets funktioner og udkig til alle sider.