Østre Gasværk Teater

Kategori
Kultur
Bygherre
Ejendomme Østre Gasværk (Fond)
Land
Danmark
By
København
År
1997
Areal
2 000 m2
Anlægssum
30 mio. kr.

Martin Nyrops industrielle gasbeholder fra 1883 har siden 1979 fungeret som teater. I 1997 blev de nye publikumstoiletter og den ny personalefløj, der er forbundet med teatret via en underjordisk tunnel, taget i brug. Alt sammen tegnet af KHR.

 

Fra gasværk til teater

Efter i små tyve år at have dannet rammen for store bærende opsætninger inden for teater, dans og musik, fik Østre Gasværk Teater i slutningen af 1990’'erne en tiltrængt tilbygning. I takt med at forestillingerne blev stadig større, voksede behovet for mere hensigtsmæssige og tidssvarende backstage-funktioner. Den ny personalefløj giver artister og øvrige ansatte ved teatret smukke og velfungerende rammer for deres arbejde . Tilbygningen viderefører og nyfortolke gasværkets industrielle og rationelle præg og skaber en helhed for området. Nybygningen støtter opfattelsen af gasbeholderen som en vigtig kulturel institution og skaber nye rumligheder for gasværket. Samtidig løser tilbygningen overgangen mellem by og bylandskab.

 

 

En diagonal abstraktion

Den nye bygning er etableret som en fri komposition. En diagonal bygning ved teatrets østside som tydeligt markerer gasbeholderen og understøtter den generelle bystruktur for området. I det interne spil mellem personalefløj og gasbeholderen opstår en helhedsopfattelse af gasbeholdergrunden som et kulturelt område.