Ørstedskolen

Kategori
Undervisning
Bygherre
Langeland Kommune
Land
Danmark
By
Rudkøbing
År
2010
Areal
14 500 m2
Anlægssum
220 mio. kr.
Bæredygtighed
Lavenergiklasse 2
Awards
1. præmie

Ørstedskolen bliver til som et OPP projekt (Offentlige-Privat Partnerskab), og vil, når den står færdig, være en af Danmarks største skoler. En unik skole der opføres med øje for såvel miljømæssig som æstetisk værdi. En skole som respekterer og deltager i det unikke langelandske landskab.

 

Hatbakker- det langelandske landskab

KHR arkitekter har skabt en skole, der er inspireret af Langelands samlede profil. Visionen var at indpasse skolen i stedet og at skabe en identitet, der omfavner hele øen. Midlet til at realisere visionen blev fundet i det særlige langelandske landskab - Hatbakkerne. Hatbakkerne blev skabt af de sene baltiske strømme, der skød frem foran hovedmassen af gletcheris i Østersøen, og som opleves som en stimmel af omkring 10-40m høje, små enkeltliggende bakker, der samler sig i otte kæder på langs gennem hele øen.

 

Sammenhæng mellem miljø og arkitektur

Den nye skole placeres i den landskabelige kæde gennem tre ”kunstige” hatbakker – henholdsvis indskoling, mellemtrin, og udskoling. Disse tre bygninger står med skulpturelle tagflader som markante figurer i landskabet, der er forbundet af fælles områder. Fællesområderne er placeret imellem de tre strukturer og fletter sig ind i det omkringliggende landskab. Udvendige materialer i klyngerne er valgt så inspirationen fra hatbakkerne fremstår tydeligt. Tagfladernes kulsorte tagpap føres ned over den øverste del af facadepartierne henover vinduerne, så tag og facade fremstår helstøbt. Samtidig opføres brystningspartierne under vinduet som en pudset sokkel, så bygningen fremtræder lige så robust som det omkringliggende landskab. En vigtig del af klasserummenes udformning er det indbyggede ovenlys, som skaber dagslys i dybden af lokalerne. Herved skabes et behageligt visuelt indeklima.