NEYE

Kategori
Boliger
Erhverv
Bygherre
NEYE Fonden
Land
Danmark
By
Landsdækkende
År
2013-2015
Areal
400 m2
Anlægssum
ca. 14 mio. dkr.
Partnere
D.A.I.
Ydelse
Totalrådgivning

Investering og ombygning af NEYE ejendomme i Danmark.

Projektets sigte er at skabe nye muligheder over brug og forandringer i NEYE-fonden’s ejendomme i Danmark.

Der ligger gode muligheder for at lave nogle rentable ændringer i brugen af enheder i de enkelte ejendomme, hvor til der kan komme nye lejeindtægter fra eksterne lejere, og det vil være økonomisk fordelagtigt at inddrage overskuds arealer. Tomme enheder moderniseres og evt. ændres i anvendelsen, så der kan genereres indtægter ved udlejning.

I forbindelse med en investering i en ændret anvendelse, vil de vedligeholdsmæssige efterslæb på ejendommene blive bragt i orden i samme ombæring.

Videre udarbejdes forslag til Logo´s og facadekoncepter.