Møllebankerne

Kategori
Boliger
Bygherre
Boligselskabet Sjælland
Land
Danmark
By
Borup
År
2011
Areal
4 500 m2
Bæredygtighed
Lav energi klasse 2015

Familiebebyggelse indeholdende 50 familieboliger sammensat af klynger bestående af tre boligtyper hhv. 2-værelses, 3-værelses og 4 værelses.

Bebyggelsen overholder kravene til lavenergibyggeri klasse2015.

Det er forslagets idé, at skabe en boligbebyggelse med en tydelig identitet ved sin udformning og inddragelse af landskabet med få tydelige og sanselige arkitektoniske virkemidler.

Det karakteristiske er ikke kun minimeret på grund af en økonomisk ramme og driftshensyn men fordi, at de mest vellykkede boligbebyggelser i vores byggetradition oftest har en enkel opfattelig idé man kan forstå og holde af og derfor intuitivt som beboer værner om og bygger videre på, både vedligeholdelsesmæssigt og ikke mindst socialt og rekreativt.

Forslaget placerer sig som en klyngebebyggelse hvor de enkelte boliger er forskudt i forhold til hinanden, så hver bolig tegner sig individuelt i et fællesskab. Forskydningen af de enkelte boliger inddrager samtidig det kuperede landskab og får bebyggelsen til at falde både dramatisk og nænsomt ind på grunden. Alle boliger får 1.parket sammen med deres nabo ud mod landskabet og Ådalen.

Det omgivende landskab trækkes helt ind og frem til bebyggelsens midte, hvor fælleshuset ligger. Trafikken ledes ensrettet rundt om fælleshuset og giver adgang til de enkelte mindre stikveje ned til boligerne, der åbner sig ud mod engene. P-pladserne er lavet i græsarmering der forlænger og visuelt blødgør overgangen mellem græs og asfalt. På den måde er hver stikvej ind til klyngerne som en tur ud i landskabet og samtidig danner klyngerne et indre fælles rekreativt område.