Institut For Idræt

Kategori
Sundhed
Undervisning
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Land
Danmark
By
Århus
År
2009
Areal
7 000 m2
Anlægssum
100 millioner kr.

Institut for Idræt er et hus, hvor nye ideer fødes og testes takket være en unik kobling mellem forskning og undervisning i idræt.

Laboratorier og gymnastiksale side om side

På Institut for Idræt ligger kontorer, klasselokaler, gymnastiksale og laboratorier side om side, så muligheden for at afprøve teorien i praksis altid er til stede. Et mødested for alle i faget – fra den førsteårs studerende til den garvede forsker. Hovedidéen bag Institut for Idræt er at samle mange forskellige funktioner i én bygningskrop og samtidig skabe et hus, der harmonerer med resten af bybilledet og skaber sammenhæng. Bygningen ligger på Frederiksberg i Århus på en del af et boldbaneareal med hovedindgang ud mod N.J. Fjords Gade, der er anlagt som en lukket parkeringsgade med fortov og cykelsti. Bygningen ligger på overgangen mellem en tæt bystruktur med boligkarréer og større enkeltstående bygninger og åbne grønne arealer med boldbaner. For at respektere områdets mest markante bygning – den 28 meter høje N.J. Fjords Gades Skole og betræde de grønne arealer mindst muligt, fremstår bygningen kompakt udadtil. En specialdesignet bevægelig solafskærmning udvendig på facaden giver det kompakte hus et karakter-givende lag i sit ellers knappe formsprog.

Idræt, arkitektur og kunst

Indenfor åbner huset op for en mangfoldighed af oplevelser. Store fælles rum i de to nederste etager og et gennemgående panoptisk rum knytter de mange forskellige lokaletyper sammen og rundt omkring er kunstværker integreret i bygningens rum. Kunstværkerne er resultatet af et kunstprojekt, hvor fem kvindelige kunstnere i samarbejde med KHR arkitekter har tænkt kunsten ind i arkitekturen. Kunst, idræt og arkitektur smelter sammen og bliver til en helhed