Hillerød Psykiatriske Sygehus

Kategori
Sundhed
Bygherre
Frederiksborg amt
Land
Danmark
By
Hillerød
År
2007
Areal
7 700 m2

Hillerød Psykiatriske Sygehus ligger på Dyrehavevej i Hillerød i umiddelbar nærhed af det somatiske sygehus.

Bygherren ønskede at ombygge, tilbygge og renovere sygehuset for at skabe bedre forhold for patienterne og personalet som led i en overordnet udbygningsplan for hele amtet, således at sygehuset fremover opfylder de lovgivningsmæssige krav, der stilles til et moderne psykiatrisk sygehus.

Projektet er udført i partnering og totalentreprise. Ombygningen omfatter 4 patientbygninger: 

Bygning 21 er indrettet til en åben almen psykiatrisk døgnafdeling med 2 afsnit til hver 16 patienter. Alle sengestuer har fået eget toilet/badeværelse. Herudover er der ved tilbygninger skabt nye spise og opholdsrum samt nye køkkener. Areal 1990 m².

Bygning 22 er indrettet til åben almen psykiatrisk døgnafdeling for geronto/psykiatrisk funktion med 2 afsnit til hver 16 patienter. Alle sengestuer har fået eget toilet/badeværelse indrettet til ældre med stort plejebehov. Herudover er der ved tilbygninger skabt nye spise- og opholds- rum samt nye køkkener. Areal 1990 m².

Bygning 23 er indrettet til lukket almen psykiatrisk døgnafdeling med 2 afsnit til hver 8 patienter. Alle sengestuer har fået eget toilet/badeværelse. Køkken-, spise- og opholdsrum er renoveret, og der er indrettet ergo- og fysioterapirum. Areal 1830 m².

Bygning 24 er indrettet til børne- og ungdomspsykiatri med 1 døgnafsnit til 12 patienter, hvoraf 2 kan skærmes. Alle sengestuer har fået eget toilet/baderum, og der er renoveret spise- og opholdsrum samt værksteder. Endvidere er der etableret 2 dagafsnit for børn i alderen hhv. fra 4 til 8 år og 9 til 14 år. Areal 1880 m².