Herningsholm Gymnasium

Kategori
Undervisning
Bygherre
CEU Herning
Land
Danmark
By
Herning
År
2011
Areal
10 424 m2
Anlægssum
171 mio. kr

Erhvervsgymnasiet i Herning er placeret i forlængelse af uddannelsesinstitutionerne ved Lillelundsvej. Mellem uddannelsesinstitutionerne bugter en sti sig gennem en række små haverum. Et stiforløb som på sigt kunne forbinde Hernings to store rekreative områder: mod vest Holing med park og idrætsfaciliteter og mod øst byens golfbane og det åbne land. Gymnasiet griber fat i landskabet og trækker stiforløbet indenfor som en skrå sti, der naturligt leder til bygningens centrum: den åbne agora. Stiforløbet markeres af træer og en belægning af børstet beton i knækkede flader med lysstriber, der markerer bevægelsesforløbet. Træer og belægningen starter i vest, går gennem huset og ender i øst. Erhvervsgymnasiets arkitektur er næsten at sammenligne med en sløjfe, hvor besøgende allerede på torvet foran gymnasiet oplever, at bygningens indre åbner sig op. Torvet er forsænket og er forsynet med siddetrin på begge sider af pladsen, så eleverne har et naturligt mødested udenfor.

 

Landskab inde og ude

Det landskabelige element præger også bygningens indre struktur. I det åbne agora folder et undervisningslandskab sig ud, som inviterer til at blive brugt og udforsket. Et landskab som giver eleverne lyst til at udfolde sig. Nordfløjen har optimalt dagslys og er derfor primært forbeholdt holdlokaler, mens sydfløjen rummer auditorium og et mediatek i dobbelthøjde. Ud mod agoraen er placeret open learning rum på alle tre etager, som samler sig om agoraen. Med bygningens særlige udformning har alle arbejds- og opholdsrum dagslys, ligesom den asymmetriske form giver flere muligheder for udvidelser og tilbygninger.

 

Introvert og extrovert

Erhvervsgymnasiet i Herning er en bygning, som på en gang er let at læse og har flere lag, man kan gå på opdagelse i. En bygning som både går i dialog med omgivelserne og slutter sig om sit eget indre liv i agoraen. Udefra opleves bygningen på en gang rolig og dynamisk med facader i beton præget af horisontale relieffer og vinduesbånd, som åbner op til livet indenfor.