Ericsson Domicil

Kategori
Erhverv
Bygherre
Ericsson
Land
Sverige
By
Lund
År
1998-2002
Areal
30 000 m2
Anlægssum
330 mio. dkk.

Byggeriet er en udvidelse på 30.000 m² af Ericsson Mobile Platform i den skånske by Lund. Tilbygningen gav Ericssons ny samlede domicil en karakter af at være “en by i bygningen”.

 

Forholdet til omgivelserne

Virksomheden er beliggende i et område, der er under kraftig udvikling og præget af infrastrukturer, et markant vandtårn og produktionsbygninger af varierende arkitektonisk kvalitet. Indtrykket er dynamisk, men også kaotisk sammenlignet med Lunds historiske centrum. For at styrke båndet til det gamle Lund, er facaden på de nye bygninger holdt i rødt tegl, der associerer til Lunds universitets historiske bygninger, hvorfra virksomheden rekrutterer en stor del af sine medarbejdere.

 

Fra ydre til indre

Virksomhedens eksisterende bygninger er ekspressive i det ydre, men mere anonyme i det indre. I det ny byggeri er forholdet vendt om. For at nedbryde skalaen i forhold til det samlede anlæg i landskabet er mindre, parallelle og relativt lukkede bygningskroppe koblet sammen. Ved at forskyde enhederne parvis er der dannet to høje rum mellem husene, hvis gulve som følge af landskabets kupering ligger i forskellig højde. Disse rum fungerer som nedre urbane passager, der er indbyrdes forbundne og frit tilgængelige. Således dannes indre rumforløb der minder om den tætte by, og giver forskellige oplevelser af intimitet, indblik og udblik. Dagslyset trækkes ind i sprækkerne mellem de sammenstillede bygningskroppe. I sprækkerne ligger alle vertikale forbindelser, hvorfra der er visuel kontakt udadtil og til personalet i de mere lukkede arealer over “byens gulv”. Projektudviklingen, produktionen og administrationen foregår, som i alle moderne virksomheder af denne art, i sikre lukkede miljøer med styrede adgangsforhold.