DNV Gødstrup

Kategori
Sundhed
Bygherre
Region Midtjylland
Land
Danmark
By
Herning
År
2011
Areal
78 000 m2
Anlægssum
3,15 mia. dkr.
Ydelse
Arkitektarbejder

DNV-Gødstrup - Konkurrenceforslag

Konsortie Medic DNV bestående af KHR arkitekter; Dall & Lindhardtsen; White arkitekter (DK); White arkitekter (S), EKJ Rådgivende Ingeniører; WSP (S); WSP (UK); Midtconsult, Bisgaard Landskabsarkitekter; Arkitec; Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma samt Lindgaaard Rådgivende Ingeniører FRI deltog blandt 5 teams i konkurrencen om det nye Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup.

Forslaget tager udgangspunkt i den måde, man har bygget i det åbne landskab i århundreder: Skærm af for de fremherskende vinde, skab solrige, læfyldte haver.

Med et stort, nord-sydgående bueslag er både bygningerne og landskabet delt i to. Mod vest er der i landskabet skabt et lægivende, beplantet parkeringsområde, der omslutter en muret, tre-etagers akut- og behandlingsbygning.

Mod øst ligger hospitalets elektive funktioner, der glider ud i et åbent parklandskab. Disse er givet lette facader, som gentages i de øverste etager med sengeafsnit. Sengeafsnittene går ind over den murede del, så de to bygningsstrukturer er vævet tæt sammen i en uformel og varieret bygningsskulptur.

Det store bueslag er hele anlæggets samlende orienteringselement. Inde i bygningsstrukturen er det et gennemgående to-tre-etagers rumforløb - kaldet arkaden - der forbinder hospitalets to adgange, en nordlig mod stationen og en sydlig vendt mod hovedindgang for kørende.

Arkaden fremstår med lukkede arealer mod vest, mens det mod øst hele tiden åbner sig ud mod gårdhaverne i den åbne, frodige ”haveby”-struktur. Bygningens udadvendte eller centrale fællesfunktioner er samlet langs arkaden. Udadtil fremtræder bygningsanlægget som en tæt, samlet bystruktur med varierende højder og med et rigt og mangfoldigt facadebillede.

Projektet blev udpeget som en af to vindere af projektkonkurrencen, men blev ikke udvalgt til opførelse.