BUS I - Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland, Bergen, etape 1

Kategori
Sundhed
Bygherre
Helse Bergen HF
Land
Norge
By
Bergen
År
2006 - forv. 2016
Areal
28 000 m2
Anlægssum
1,5 mia Nkr.
Partnere
Studio4 (nu Rambøll), PKA
Ydelse
Programmering, projektering, projektudvikling m. bæredygtige tiltag, helende arkitektur og tilgængelighed samt varmtvandsbassin.

Nyt center på Haukeland Universitetshospital samler kompetencen omkring børn og unge.

 

Helhedssyn

Det nye sygehusanlæg udformes med særlig fokus på de fysiske rammers positive indflydelse på det helende miljø omkring børn og unge. Kompetencer fra både psykiatri og somatik samles i ét center ud fra et helhedssyn, hvor psyke og fysik udgør ét uadskilleligt hele. Denne kobling synliggøres i faciliteterne til leg, træning og fysisk udfoldelse, som er et centralt omdrejningspunkt i projektet. Det arkitektoniske udtryk signalerer tillid, kvalitet og åbenhed. Det nye sygehusanlæg skal skabe gode og funktionelle rammer for patienter, pårørende, ansatte og studenter. Rammer der understøtter et innovativt miljø på tværs af traditionelle faggrupper, forskning og undervisning.

 

Lameller i landskabet

Hospitalet indpasses i landskabet med grønne områder igennem bygningsstrukturen. Det grønne vestnorske landskab strækker sig således ind igennem anlægget og forbinder det bagvedliggende fjeld, hospitalets uderum og den park-lignende Møllendal Kirkegård ned mod vandet. Bygningerne ligger som lameller på tværs af koterne i landskabet. Lette og lyse glasvolumener på en base af natursten. Lamellerne forskydes så lyset trækkes ind i bygningsstrukturen og bygning og landskab væves sammen. Mellem lamellerne strækker de grønne drag sig som terrasser, haver og legearealer. Denne struktur udtrykker åbenhed og bryder bygningsmassen ned i mindre, forståelige enheder. Den nye del er højest mod den eksisterende del af hospitalet, og trappes ned mod den lave boligbebyggelse i nord. Hermed opnås stort lysindfald og udsynet åbner sig over fjorden og Bergen by.