Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Kategori
Sundhed
Bygherre
Region Hovedstaden
Land
Danmark
By
Roskilde
År
2012 - forv. 2020
Areal
25 000 m2
Anlægssum
550 mio dkk. / indeks 2009
Partnere
Underrådgivere: Rubow A/S, Spangenberg & Madsen A/S, Oluf Jørgensen A/S, Opland landskabearkitekter
Ydelse
Totalrådgiver, projektering og IKT ydelse,

Projektet udgør i alt 25.000 m² og indeholder en helt ny retspsykiatrisk afdeling med 126 sengestuer.

 

Vision - landskabet og Sct. Hans Øst som inspirator

Det Ny Retspsykiatri Sct. Hans tager sit udspring i stedets store kvaliteter, kulturarven og de arkitektoniske kvaliteter i den eksisterende campusbebyggelse Sct. Hans Øst, og ikke mindst hele områdets stærke landskabelige kvaliteter og grundens egen værdi med sit smukke kuperede terræn, som afsæt for den nye terrasserede bebyggelse.

 

Hovedgreb

Projektet består af 4 sengeenheder, ude og indendørs fællesaktiviteter samt et ankomsthus med personale og besøgsfaciliteter. Hver sengeenhed er udformet som en klynge af tre gårdrum. Ankomstbygningen som er placeret i forlængelse af aksen Tofteparken, i det eksisterende Sct. Hans Øst, fungerer som bebyggelsens visuelle port.

Bebyggelsen danner i sig selv perimeteren omkring anlægget. Hele bebyggelsen bindes sammen af en indre havegang/parterre med fællesfunktioner tilknyttet. Centralt ligger den store og oplevelsesrige aktivitetspark hvorfra der overalt, grundet bebyggelsens disponering på grunden og det faldende terræn, er udsyn over parken, udendørs aktivitetstorve og landskabet, men aldrig direkte ind til en bolig. Boligerne er altid placeret med udsyn over landskabet og aldrig med indbliksgener mellem to boliger. Et gennemgående parameter for plandisponeringen er fokus på personalets og patienternes arbejdsgange, velvære og sikkerhed.

Projektet arbejder bevidst med den helende arkitektur, betydningen af lys, luft og natur. Der er således overalt i bebyggelsen udsyn over det fantastiske landskab eller grønne haverum. Man bevæger sig altid fra udblik til udblik.