Erhvervsphd - Rum

Kategori
Produktudvikling / Industrial Design
År
2014

RUM - Fiberforstærkede Polymere Kompositter I Arkitektonisk Kontekst

En erhvervsPhD af Vicki Thake

 

SAMARBEJDSPARTNERE

ErhvervsPhD’en er et samarbejde mellem industripartnerne KHR Arkitekter (Vejleder: partner Jan Søndergaard) og Fiberline Composites (Vejleder: direktør Henrik Thorning) samt et nyt samarbejde med forskningscenteret CITA, Center for Informations Teknologi og Arkitektur ved Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen (Vejleder: professor Mette Ramsgaard Thomsen).

Samarbejdet vil tilføre partnerskabet ny viden om avancerede digitale formgivnings- og fremstillingsprocesser, deres programmering og anvendelsesmuligheder med høj-komplekse kompositter.

Projektet er støttet af Realdania og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

 

KEYWORDS

Materiale, teknologi, translucens, konstruktion, æstetik, geometri

 

METODE

Tegning – teori/ testforsøg - mock up/ produktion - realisering

 

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet har som målsætning at undersøge fiberforstærkede polymere kompositters integration som materiale i bygningskunsten og søger at finde nye måder, hvorved høj teknologisk- og materialemæssig innovation kan bruges til at skabe ny arkitektur af høj kvalitet og rumlig æstetisk værdi. Med afsæt i et arkitektonisk studie af FRP’s særlige materielleegenskaber (konstruktiv styrke, formfrihed og varmeisolering) samt arkitektoniske kvaliteter (translucens, farve og overflade) vil projektet undersøge, hvordan FRP kan bruges til udformningen af aktive flader.

Projektet tager udgangspunkt i facaden med boligen og hospitalet som case og undersøger her, hvordan facaden og vinduet som to centrale arkitektoniske elementer kan sammentænkes med det arkitektoniske program for dermed at være en aktiv del af byggeriets rumligheder.

Ved at opbygge en forståelse for FRP’s materielle egenskaber samt arkitektoniske kvaliteter, er det målsætningen at forskningsprojektet skal afklare de nye formgivningsmæssige potentialer samt undersøge, hvordan FRP kan anvendes i sammenhæng med andre traditionelle materialer. Projektet centreres derfor på direkte formgivningsundersøgelser. Ved at undersøge og integrere brugen af avancerede digitale modeller med direkte led mellem formgivning og digital fremstilling er det målet at undersøge, hvordan disse nye designmetoder kan lede til nye anvendelsesmuligheder.

Projektets konceptuelle fokus undersøger forholdet mellem detalje og helhed. I den arkitektoniske formgivningsproces sammentænkes den rumlige helhed med materialets udformning og detalje. Egenskaber som transparens, farve, mønster, overflade og samling tilfører rummet dimension og kvalitet.

Projektet søger samtidig et fokus på de tekstile principper som materialet indebærer. Fiberarmering af FRP involverer en gennemtænkning af de fiberretninger og underliggende sammenhænge, som fiberforstærkningen kan samles i.

 

PROJKETET UNDERSØGER HYPOTESEN

Anvendelsen af fiberforstærkede polymere kompositter er relevante i nutidigt byggeri og kan lede til nye innovative og socialt bæredygtige løsninger af høj arkitektonisk værdi.

Projektets arkitektoniske undersøgelse afsøger, hvordan disse nye materialers fremtræden, deres kvalitet og konstruktion kan indgå i arkitektonisk sammenhæng.

 

PROJEKTET SPØRGER

Hvordan kan viden om detaljering og fremstilling af FRP materialerne være med til at skabe nye arkitektoniske løsninger?

Hvordan kan FRP’s særlige materialeegenskaber være grundlag for en gentænkning af arkitekturens elementer?

Hvordan kan FRP være materiale for en ny arkitektur af høj kulturel værdi?