Generisk bocelle - realiseringen er i gang

08.10.2015

GENERISK BOCELLE – REALISERINGEN ER I GANG

Projektet ”Generisk bocelle” træder nu ind i en ny interessant fase, hvor projektet skal opføres i 1:1.

Et møde d. 7. oktober 2015 mellem projektets samarbejdspartenere igangsatte projektets egentlige realisering, hvor den generiske bocelle skal bygges af studerende fra Københavns Tekniske Skole. De fem arkitektstuderende fra KADK fremlagde modeller, tegninger og metoder for hvorledes den generiske bocelle er tænkt udformet. Et projekt de først har lavet i skole regi og efterfølgende arbejder videre med hos KHR Arkitekter.

Projektet skal opføres til Københavns Tømrerlaugs 500 års jubilæum i dec. 2015, hvor det skal stå som et symbol på en nytænkende fremtid for tømrerfaget og byggeriet. Den generiske bocelle bliver til via en lang række samarbejdspartnere; Københavns Tømrerlaug, KADK, KHR Arkitekter, Fiberline composite og Københavns Tekniske skole. Projektet er derfor særligt af sin art da det forener forskning og uddannelse med praksis indenfor arkitektur og håndværk samt industrien med produktionen af kompositmaterialet. Projektet tager derfor udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde og processen er bygget op om vidensdeling på tværs af projektets mange parter - eksperter på hver deres felt.

Læs mere om projektets intro og tidligere nyhed.

Læs om Vicki Thakes erhvervs ph.d. stipendiat ”Rum - Fiberforstærkede Polymere Kompositter I Arkitektonisk Kontekst”

Læs om Jan Søndergaards andre projekter som også arbejder med kompositmaterialet: Fiberline og Hellig Kors Kirke

Projektets parter: Københavns Tømrerlaug, KADK, KHR Arkitekter, Fiberline composite, Københavns Tekniske skole

Projektleder: Jan Søndergaard, Professor og Partner KHR Arkitekter

Konsulent og projektudvikler: Fritz Vinter

Projektteam, arkitektstuderende fra KADK: Oliver Mogensen, Oliver Lehrmann, Nichlas Heunicke, Johanna Sigurðardóttir & Marie Morsing.